سلام اساتید
پورت سالمه و چراغ ته فلش روشن میشه(برق داره) ولی تو قسمت رسانه ها نوشته چیزی متصل نشده
پروگرام کزدم خازن موقعیت ec109 هم تعویض کردم سیم ارتباط پنل و برد و هم تست کردم درست نشد
لطفا راهنمایی کنید