سلام تلویزیون دوو لامپی دارم کنترل نداشت شماره کنترل رو به بنده بفرمایید تا بخرم ممنونم از همکاری شمادر ضمن شماره مدل پشتش نزده فقط شماره شاسی رو دارمcm-805