با سلام
یک دستگاه گیرنده پروویزن x-5 دارم اولا فایل اپدیت را میگه حجمش زیاده دوما کانالهی تلویزیون 1 الی 5 را نمیگیره
شاهرود