سلام لطفا خازنc522 وی این برد مقدارش را اعلام میکنید