باسلام
دوستان یکدستگاه پخش پایونیرمدلavh_5150ایندش دارم که متاسفانه فلت اصلی که داخل پخشه پاره شده وبایدتعویض بشه آیاکسی ازدوستان اطلاعاتی داره که راهنمایی کنه چطورمیتونم تهیه ش کنم .تشکرازشما