سلام مشکل این مدل وقتی پاور میکردم صدای چیست میداد ودیگر هیچ انگار تلویزیون خاموش است که ایراد از خازن c808=27v470uf بود