شکلک ها - انجمن تعمیر کاران نوین
به انجمن تخصصی تعمیرکاران نوین خوش آمدید امیدواریم لحظات خوبی با ما داشته باشید

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • Troll
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • Adium
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • Bananas
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • Blacky
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • FB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • Green
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • Other
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • Pooh
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • Smiley
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :score:
  Score
  Score
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :no2:
  No2
  No2
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :no1:
  No1
  No1
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :school:
  School
  School
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :square:
  Square
  Square
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :out:
  Out
  Out
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :down:
  Down
  Down
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :running:
  Running
  Running
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • Soccer
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :006:
  006
  006
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :06:
  06
  06
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • Standard
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :console:
  Console
  Console
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :band:
  Band
  Band
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :char:
  Char
  Char
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :think:
  Think
  Think
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :show:
  Show
  Show
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :split:
  Split
  Split
 • :king:
  King
  King
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :book:
  Book
  Book
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :police:
  Police
  Police
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :business:
  Business
  Business
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :music:
  Music
  Music
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :office:
  Office
  Office
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :box:
  Box
  Box
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :help:
  Help
  Help
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :x:
  X
  X
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :love:
  Love
  Love
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3