شکلک ها - انجمن تعمیر کاران نوین
به انجمن تخصصی تعمیرکاران نوین خوش آمدید امیدواریم لحظات خوبی با ما داشته باشید

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • Troll
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • Adium
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • Bananas
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • Blacky
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • FB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • Green
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • Other
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • Pooh
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • Smiley
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :score:
  Score
  Score
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :no2:
  No2
  No2
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :no1:
  No1
  No1
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :square:
  Square
  Square
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :school:
  School
  School
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :out:
  Out
  Out
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :down:
  Down
  Down
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :running:
  Running
  Running
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • Soccer
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :006:
  006
  006
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :06:
  06
  06
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :005:
  005
  005
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :004:
  004
  004
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :003:
  003
  003
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :010:
  010
  010
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :002:
  002
  002
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :br:
  Br
  Br
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :09:
  09
  09
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :007:
  007
  007
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • Standard
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :console:
  Console
  Console
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :band:
  Band
  Band
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :char:
  Char
  Char
 • :think:
  Think
  Think
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :king:
  King
  King
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :show:
  Show
  Show
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :split:
  Split
  Split
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :director:
  Director
  Director
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :book:
  Book
  Book
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :police:
  Police
  Police
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :business:
  Business
  Business
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :death:
  Death
  Death
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :music:
  Music
  Music
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :office:
  Office
  Office
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :date:
  Date
  Date
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :help:
  Help
  Help
 • :box:
  Box
  Box
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :military:
  Military
  Military
 • :x:
  X
  X
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :char2:
  Char2
  Char2