شکلک ها - انجمن تعمیر کاران نوین
به انجمن تخصصی تعمیرکاران نوین خوش آمدید امیدواریم لحظات خوبی با ما داشته باشید

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • Troll
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • Adium
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • Bananas
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • Blacky
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • FB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • Green
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • Other
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • Pooh
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • Smiley
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :score:
  Score
  Score
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :no2:
  No2
  No2
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :no1:
  No1
  No1
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :school:
  School
  School
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :square:
  Square
  Square
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :out:
  Out
  Out
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :down:
  Down
  Down
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :running:
  Running
  Running
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • Soccer
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :006:
  006
  006
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :06:
  06
  06
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • Standard
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :console:
  Console
  Console
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :band:
  Band
  Band
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :char:
  Char
  Char
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :think:
  Think
  Think
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :split:
  Split
  Split
 • :king:
  King
  King
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :show:
  Show
  Show
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :book:
  Book
  Book
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :business:
  Business
  Business
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :police:
  Police
  Police
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :music:
  Music
  Music
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :office:
  Office
  Office
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :box:
  Box
  Box
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :help:
  Help
  Help
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :x:
  X
  X
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :love:
  Love
  Love
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3