باسلام مهندس مامنتظر مدار کامل تغذیه بانمایشگر هستیم فقط لطفا باجزئیات وتوضیحات بیشتر واینکه دراین پاور آی سی 3 به شماره 817 موجود نبود وخواهش بعدی اینکه اگر امکانش هست برای پاور های دیگر که باآیسی متفاوت ازاین مدار هست نقشه بذارید خیلی ممنون ازشما