این نوع گلسبرد ها که به تازگی ساخته شده اند، قابلیت اتصال به آهنربا را دارند. اخیرا بسیاری از مراکز آموزشی و شرکت ها تصمیم به نصب گلسبرد های مغناطیسی گرفته اند. و این نکته نشان می دهد گلسبرد های مغناطیسی جای خوبی در آموزش به دست آورده است.
وایت برد های شیشه ای مغناطیسی تاثیر زیادی در نحوه برگزاری کلاس های آموزشی، جلسه های کاری و غیره دارند. به جای آنکه برای اتصال کاغذ با چسب یا هر چیز دیگری روی تخته وقت گذاشته شود، تنها می توان با یک مگنت، کاغذ یا هر چیز دیگری را به تخته چسباند.
شما می توانید هر آنچه که می خواهید را با آهنربا به گلس برد خود بچسبانید. از یادداشت ها گرفته تا آثار هنری دانشجویان و حتی لوازم جانبی با قدرت مغناطیس به این تخته ها متصل می شوند. حتی ماژیک های گلس برد مگنتی نیز قابل اتصال به این تخته ها هستند.