هسته لینوکس چیست؟
لینوکس هسته یا همان قلب سیستم [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] شما است، اما از چه چیز*هایی [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] تشکیل شده است؟ هسته رابط نرم*افزاری برای سخت*افزار کامپیوتر است. هسته [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] با پردازشگر مرکزی (CPU)، حافظه و دیگر اجزای پشتی نرم*افزار*های در حال اجرای کامپیوتر ارتباط برقرار می*کند. در واقع هسته پایین*ترین مرحله از اجزای نرم*افزای سیستم است که البته از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است. اهمیت کرنل به قدری بالاست که اگر مشکلی برای آن پیش آید، هر قطعه نرم*افزاری در حال اجرای روی کامپیوتر نیز دچار مشکل خواهد شد.


هسته لینوکس، یک هسته*ی یک پارچه است که همه سرویس*های اصلی سیستم عامل را درون خود [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] اجرا می*کند. مدل جایگزین این هسته، میکروکرنل است که بسیاری از کار*ها را فرآیند*های خارجی انجام می*دهند و هسته تنها کمی بیشتر از هماهنگی*ها را انجام می*دهد.


در حالی که هسته*های یکپارچه[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] در روزهای ابتدایی که کاربران برای سخت*افزار خود[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] هسته را کامپایل می*کردند، بسیار خوب عمل [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] می*کردند اما این روزها ترکیب*های زیادی از سخت*افزار*ها وجود دارد که ساخت آن*ها به درون یک هسته نتیجه*ای جز ساخت [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] یک فایل عظیم ندارد.