[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]

[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]در طراحی سایت موفق بودن در سایت فروشگاهی تماما در ارتباط با هنر است شما باید طراحی سایت فروشگاه خود را مانند یک نمایش اجرا کنید تنها ماند تجارت های موفق شما نیاز به یک برند سازی قدرتمند دارید تاخود را از بقیه رقیبان متمایز کنید وتوجه بسیاری از رقیبان را به خود جلب کنیم . به این ترتیب مشتریان بیشتری را به سمت خود جلب کنید .اگر یک کارشناس و متخصص برند سازی در طراحی سایت نمی باشید ولی احتمالا سوالاتی وجود دارد که در ذهن شما می چرخد وجریان دارد برای برند سازی ای تی سی شما به چه مدارک واسنادی نیاز دارید ما در این مقاله به مواردی اشاره خواهیم کرد .

[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]
سه مورد کلیدی در ارتباط با برند سازی خلاقانه طراحی سایت فروشگاهی گام اول برند خود را در طراحی سایت تعریف کنید .به این صورت قبل این که شما کاری را در مورد برند سازی در طراحی سایت انجام دهید باید مشخص کنید برند شما در چه ارتباطی است .زمانی که برند خود راتعریف می کنید در این جا سه سوال وجود دارد که باید به این سه سوال پاسخ دهید .
چه کسی هستید اگر در طراحی سایت فروشگاهی می خواهید موفق شوید باید مشخص کنید چه کسی هستید ودر زمینه طراحی سایت فروشگاهی چه مهارتهایی دارید وجزء محبوب ترین فروشگاهایی هستید که از خود شناخت بالایی دارند. مخاطبین شما چه کسانی هستند؟ در طراحی سایت فروشگاهی همانند اینکه بدانید چه کسی هستید و در چه زمینه ای فعالیت دارید خیلی اهمیت دارد تا مخاطبین خود را بشناسید .زیرا این موضوع در برند سازی نقش بسیار مهمی را ایفاء می کند.

[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]

می خواهید چگونه درک شده و شناخته شوید؟ در طراحی سایت فروشگاهی زمانی که یک بار مشخص کنید که به عنوان یک برند چه کسی هستید و مخاطبین برندتان چه کسانی می باشند باید مشخص کنید که مخاطبین طراحی سایت شما می خواهید چگونه شما را درک کنند. آیا می خواهید طراحی سایت شما به نظر مدرن و نوآوارنه برسد و یا دوستانه و صمیمی؟ و یا شیک و مدرن؟ تعداد کلمه را نام ببرید که بهترین توضیح برای برند شما و مبانی پایه آن می باشد.
گام دوم سعی کنید مدارک و اسناد طراحی سایت خود را بسازید در طراحی سایت فروشگاه دو مورد اصلی وجود دارد آیکون خرید و تصویر روی جلد شما این دو مورد اصلی در طراحی می باشند که با خریداران شما درطراحی سایت احوال پرسی وخوش آمد گویی می کنند به این ترتیب با این دو روش در طراحی سایت به شناخت خریداران خود می پردازید.

[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]
[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]
[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] ، [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] ،[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] ،[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]
[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]