بالابرهاي ثابت هيدروليکي داراي چند بخش اصلي می باشد که شامل اين موارد هستند :
1- سازه فلزي : که روي ديوار نصب مي گردد و معمولا از جنس پروفيل آهن با سايزهاي مختلف بوده که بصورت دو ستون عمودي که توسط تعدادي ناوداني حد فاصل يکسان در تمام طول ستون ها رعايت شده و به يکديگر متصل هستند.

2- ريل هاي آسانسوري : ريل هاي فلزي مقاوم با آلياژ مخصوص هستند که عمدتاً به شکل T انگليسي بوده و روي سازه فلزي سوار مي شوند.
3- ارابه و سکوي بالابر : ارابه بصورت عمود بر سازه فلزي توسط قطعاتي مثل کفشک روي ريل هاي آسانسوري قرار گرفته و در جهت عمود بالا و پايين مي شود و وظيفه حمل سکو يا سبد را بعهده دارد.
4- مجموعه هيدروليک : شامل قطعات اصلي جک هيدروليکي، شلنگ هاي هيدروليکي، پاور يونيت و جعبه برق و کابل هاي برق مي باشد.