استفاده از [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] با حجمی زیاد ( متریال سنگین ) و موتوریضعیف مناسب نیست . و همچنین موتورهای توبولار برای [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] که هرروز ۱بار به بالا و پایین می روند مناسب است .ازبهترین تیغه های استفاده شده در [فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید] هم می توان به تیغه های یک پل ۶۰ و۸۰و دو پل ۸۰ و ۱۰۰ و همچنین سه پل با سایز ۱۴۰ میتوان اشاره کرد .