برای تاسیس شرکت ، در گام اول شما باید مشخص کنید که چه موضوعی را برای فعالیتتان می خواهید.
موضوع شرکت در حقیقت همان چیزی است که شرکت به خاطر آن تاسیس می شود . مثلاَ شرکتی که برای خرید و فروش فرش سرمایه گذاری کرده است موضوع آن خرید و فروش فرش است ولی در بعضی از موارد موضوع شرکت ممکن است به طور کلی و عام باشد مانند معاملات صرافی . لیکن به هر حال باید صریح و منجز باشد. . تعیین موضوع شرکت بسته به نظر شرکا است و شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد . ضمناَ ذکر این نکته لازم است که شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد. زیرا اگر شرکتی برای اعمال نامشروع تشکیل شود فعالیت آن خلاف قانون بوده و تعطیل می گردد .
چنانچه موضوع تعیین شده مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، لازم است که قبل از اقدام به ثبت ، مجوزهای لازم اخذ گردد.
پس از انتخاب موضوع شرکت، باید بدانید که چه نوع شرکتی برای فعالیتتان مناسب تر است .
در میان انواع شرکت های تجاری، تفاوت های قابل توجهی وجود دارد . مثلاَ ظرفیت شرکت سهامی عام برای تجمیع سرمایه های کوچک و تشکیل سرمایه های بسیار بزرگ کاملاَ متمایز از دیگر انواع شرکت تجاری است. شما باید با توجه به ویژگی، اهداف، موضوع فعالیت ، میزان مسئولیت شرکا و سایر شرایط خاص خود شرکت تجاری مناسب را انتخاب کنید.


با توجه به این امر که سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت می باشد؛ لذا هر شرکت باید دارای سرمایه ای باشد تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود را که امر تجارت است ؛ به دست آورد. در واقع، از جمله امتیازات تشکیل شرکت تجاری این است که این شرکت ها ، قالب مناسبی برای تجمیع سرمایه های خرد و تبدیل آن به سرمایه های بزرگ هستند .
بنابراین در ابتدای کار، باید سرمایه لازم برای ثبت شرکت در استان فارس که حداقل یک میلیون ریال است را تامین کرده باشید. البته توجه داشته باشید که اهمیت شرکت های تجاری به میزان سرمایه آن ها بستگی دارد. در افزایش سرمایه محدودیتی در کار نیست و هر اندازه که صاحبان سهام بخواهند سرمایه گذاری کنند منع قانونی ندارد.

[فقط اعضا می توانند لینک ها را مشاهده کنند برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید]