هر وسیله نقلیه ای که پس از بارگیری وزن آن از مقادیر تعیین شده در قوانین حمل و نقل بیش تر باشد وسیله نقلیه ترافیکی و به محموله آن محموله ترافیکی می گویند .
برای این گونه حمل بارها علاوه بر بارنامه باید پروانه عبور نیز صادر شود . بعضی از بارهای ترافیکی به دلیل داشتن عرض های 11.5 و 8 متر که بیش از 6 متر است نیاز به همراهی پلیس دارند و به همین جهت باید توسط پلیس اسکورت شوند .
برخی از بارها که طولشان بیش تر از 40 متر است در هنگام عبور از تونل ها و پیچ ها باید کاملا احتیاط نمایند و سایر وسایل نقلیه باید توسط پلیس متوقف شوند .
برای حمل محموله های ترافیکی باید خودروهای اسکورت دارای علائم و تجهیزات هشدار دهنده باشند که سایر وسایل نقلیه را از وجود محموله ترافیکی آگاه نمایند.
خودروی اسکورت باید دارای تجهیزات زیر باشد :
- چراغ چشمک زن الکتریکی
- جعبه کمک های اولیه درمانی
- یک عدد کپسول آتش نشانی 4 کیلویی
- چراغ گردان به رنگ زرد که در وسط سقف نصب شده باشد .

حمل بار ترافیکی ایرانکس