شکلک ها - انجمن تعمیر کاران نوین
به انجمن تخصصی تعمیرکاران نوین خوش آمدید امیدواریم لحظات خوبی با ما داشته باشید

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • Troll
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :watchingyou:
  Watchingyou
  Watchingyou
 • :notonmywatch:
  Notonmywatch
  Notonmywatch
 • :iseewhatudid:
  Iseewhatudid
  Iseewhatudid
 • :derp:
  Derp
  Derp
 • :truestory:
  Truestory
  Truestory
 • :nothingtodo:
  Nothingtodo
  Nothingtodo
 • :happytears:
  Happytears
  Happytears
 • :daddytroll:
  Daddytroll
  Daddytroll
 • :trollface:
  Trollface
  Trollface
 • :notbad:
  Notbad
  Notbad
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :cutenessoverload:
  Cutenessoverload
  Cutenessoverload
 • :tableflip:
  Tableflip
  Tableflip
 • :no:
  No
  No
 • :freddy:
  Freddy
  Freddy
 • :challengeaccepted:
  Challengeaccepted
  Challengeaccepted
 • :sweetjesus:
  Sweetjesus
  Sweetjesus
 • :niccage:
  Niccage
  Niccage
 • :foreveralonehappy:
  Foreveralonehappy
  Foreveralonehappy
 • :cerealguy:
  Cerealguy
  Cerealguy
 • :stopityou:
  Stopityou
  Stopityou
 • :motherofgod:
  Motherofgod
  Motherofgod
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :badbad:
  Badbad
  Badbad
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :meh:
  Meh
  Meh
 • :femaletrollface:
  Femaletrollface
  Femaletrollface
 • :awyeah:
  Awyeah
  Awyeah
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :fapfapfap:
  Fapfapfap
  Fapfapfap
 • :yuno:
  Yuno
  Yuno
 • :areyouserious:
  Areyouserious
  Areyouserious
 • :pfbth:
  Pfbth
  Pfbth
 • :longface:
  Longface
  Longface
 • :evillook:
  Evillook
  Evillook
 • :youknow-:
  Youknow
  Youknow
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :determined:
  Determined
  Determined
 • :yaoming:
  Yaoming
  Yaoming
 • :ohgodwhy:
  Ohgodwhy
  Ohgodwhy
 • :likeasir:
  Likeasir
  Likeasir
 • Adium
 • :nish:
  Nish
  Nish
 • :hey:
  Hey
  Hey
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :damagh:
  Damagh
  Damagh
 • :cheshmak:
  Cheshmak
  Cheshmak
 • :boos:
  Boos
  Boos
 • :asab:
  Asab
  Asab
 • :soosoo:
  Soosoo
  Soosoo
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :poz:
  Poz
  Poz
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • Bananas
 • :blove:
  Blove
  Blove
 • :blocker:
  Blocker
  Blocker
 • :bjumping:
  Bjumping
  Bjumping
 • :biasses:
  Biasses
  Biasses
 • :bweightLifting:
  BweightLifting
  BweightLifting
 • :bgunman:
  Bgunman
  Bgunman
 • :bupside:
  Bupside
  Bupside
 • :bguitar:
  Bguitar
  Bguitar
 • :bsiamese:
  Bsiamese
  Bsiamese
 • :bdreadlock:
  Bdreadlock
  Bdreadlock
 • :bround:
  Bround
  Bround
 • :brope:
  Brope
  Brope
 • :bpunk:
  Bpunk
  Bpunk
 • :bplayer:
  Bplayer
  Bplayer
 • Blacky
 • :dagB:
  DagB
  DagB
 • :cryB:
  CryB
  CryB
 • :confusedB:
  ConfusedB
  ConfusedB
 • :bigsmileB:
  BigsmileB
  BigsmileB
 • :whatB:
  WhatB
  WhatB
 • :vliegB:
  VliegB
  VliegB
 • :unhappyB:
  UnhappyB
  UnhappyB
 • :sunglassesB:
  SunglassesB
  SunglassesB
 • :shyB:
  ShyB
  ShyB
 • :hahaB:
  HahaB
  HahaB
 • :girlB:
  GirlB
  GirlB
 • FB
 • :SharkFB:
  SharkFB
  SharkFB
 • :CryFB:
  CryFB
  CryFB
 • :PacmanFB:
  PacmanFB
  PacmanFB
 • :ConfusedFB:
  ConfusedFB
  ConfusedFB
 • :KissFB:
  KissFB
  KissFB
 • :AngelFB:
  AngelFB
  AngelFB
 • :KikiFB:
  KikiFB
  KikiFB
 • :WinkFB:
  WinkFB
  WinkFB
 • :HeartFB:
  HeartFB
  HeartFB
 • :UpsetFB:
  UpsetFB
  UpsetFB
 • :GrinFB:
  GrinFB
  GrinFB
 • :UnsureFB:
  UnsureFB
  UnsureFB
 • :GlassesFB:
  GlassesFB
  GlassesFB
 • :TongueFB:
  TongueFB
  TongueFB
 • :GaspFB:
  GaspFB
  GaspFB
 • :SunglassesFB:
  SunglassesFB
  SunglassesFB
 • :FrownFB:
  FrownFB
  FrownFB
 • :SquintFB:
  SquintFB
  SquintFB
 • :DevilFB:
  DevilFB
  DevilFB
 • :SmileFB:
  SmileFB
  SmileFB
 • :CurlyLipsFB:
  CurlyLipsFB
  CurlyLipsFB
 • Green
 • :grol:
  Grol
  Grol
 • :gboos:
  Gboos
  Gboos
 • :glo:
  Glo
  Glo
 • :gstr:
  Gstr
  Gstr
 • :gfp:
  Gfp
  Gfp
 • :gres:
  Gres
  Gres
 • :gboo:
  Gboo
  Gboo
 • :gla:
  Gla
  Gla
 • :gstan:
  Gstan
  Gstan
 • :gflow:
  Gflow
  Gflow
 • :gok:
  Gok
  Gok
 • :gbirt:
  Gbirt
  Gbirt
 • :gkil:
  Gkil
  Gkil
 • :gst:
  Gst
  Gst
 • :gfat:
  Gfat
  Gfat
 • :chojinfc:
  Chojinfc
  Chojinfc
 • :gno:
  Gno
  Gno
 • :gju:
  Gju
  Gju
 • :gsof:
  Gsof
  Gsof
 • :gdan:
  Gdan
  Gdan
 • :gmi:
  Gmi
  Gmi
 • :ginlov:
  Ginlov
  Ginlov
 • :gsmok:
  Gsmok
  Gsmok
 • :gconf2:
  Gconf2
  Gconf2
 • :gmat:
  Gmat
  Gmat
 • :gwink:
  Gwink
  Gwink
 • :ghug:
  Ghug
  Ghug
 • :gsmo:
  Gsmo
  Gsmo
 • :gconf:
  Gconf
  Gconf
 • :glug2:
  Glug2
  Glug2
 • :gwi:
  Gwi
  Gwi
 • :ghm:
  Ghm
  Ghm
 • :gsl:
  Gsl
  Gsl
 • :gclo:
  Gclo
  Gclo
 • :glug:
  Glug
  Glug
 • :gti:
  Gti
  Gti
 • :ghi:
  Ghi
  Ghi
 • :gsil:
  Gsil
  Gsil
 • :gcl:
  Gcl
  Gcl
 • :glov:
  Glov
  Glov
 • :gth2:
  Gth2
  Gth2
 • :ghe:
  Ghe
  Ghe
 • :gsarc:
  Gsarc
  Gsarc
 • :gcafe:
  Gcafe
  Gcafe
 • :glong:
  Glong
  Glong
 • :gth:
  Gth
  Gth
 • :ggho:
  Ggho
  Ggho
 • :gros:
  Gros
  Gros
 • :gbott:
  Gbott
  Gbott
 • :glol:
  Glol
  Glol
 • :gstr2:
  Gstr2
  Gstr2
 • :gfu:
  Gfu
  Gfu
 • Other
 • :Smilebb (18):
  Smilebb (18)
  Smilebb (18)
 • :Smilebb (12878):
  Smilebb (12878)
  Smilebb (12878)
 • :Smilebb (6):
  Smilebb (6)
  Smilebb (6)
 • :Smilebb (122):
  Smilebb (122)
  Smilebb (122)
 • :lightbulb:
  Lightbulb
  Lightbulb
 • :Smilebb (116):
  Smilebb (116)
  Smilebb (116)
 • :hubbahubba:
  Hubbahubba
  Hubbahubba
 • :Smilebb (83):
  Smilebb (83)
  Smilebb (83)
 • :cake:
  Cake
  Cake
 • :Smilebb (79):
  Smilebb (79)
  Smilebb (79)
 • :Smilebb (72):
  Smilebb (72)
  Smilebb (72)
 • :Smilebb (69):
  Smilebb (69)
  Smilebb (69)
 • :Smilebb (54):
  Smilebb (54)
  Smilebb (54)
 • :Smilebb (31):
  Smilebb (31)
  Smilebb (31)
 • :Smilebb (27):
  Smilebb (27)
  Smilebb (27)
 • Pooh
 • :poohonball:
  Poohonball
  Poohonball
 • :poohlol:
  Poohlol
  Poohlol
 • :poohjar:
  Poohjar
  Poohjar
 • :poohgo:
  Poohgo
  Poohgo
 • :poohdoor:
  Poohdoor
  Poohdoor
 • :pooh:
  Pooh
  Pooh
 • Smiley
 • :wedding:
  Wedding
  Wedding
 • :nerdylaff:
  Nerdylaff
  Nerdylaff
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :30gar:
  30gar
  30gar
 • :popcorn1:
  Popcorn1
  Popcorn1
 • :girl8:
  Girl8
  Girl8
 • :bulbar:
  Bulbar
  Bulbar
 • :sharky:
  Sharky
  Sharky
 • :hithere:
  Hithere
  Hithere
 • :computeraww:
  Computeraww
  Computeraww
 • :starescree:
  Starescree
  Starescree
 • :kneel:
  Kneel
  Kneel
 • :dontgo:
  Dontgo
  Dontgo
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :mobile:
  Mobile
  Mobile
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :peaceflag:
  Peaceflag
  Peaceflag
 • :frommetoyou:
  Frommetoyou
  Frommetoyou
 • :bite:
  Bite
  Bite
 • :running:
  Running
  Running
 • :hearttt:
  Hearttt
  Hearttt
 • :cleaning:
  Cleaning
  Cleaning
 • :snowing:
  Snowing
  Snowing
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :deadthread:
  Deadthread
  Deadthread
 • :magik:
  Magik
  Magik
 • :ducks:
  Ducks
  Ducks
 • :yum:
  Yum
  Yum
 • :number1:
  Number1
  Number1
 • :flirty4:
  Flirty4
  Flirty4
 • :ballplay:
  Ballplay
  Ballplay
 • :reading:
  Reading
  Reading
 • :guntoot:
  Guntoot
  Guntoot
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :sissyfigh:
  Sissyfigh
  Sissyfigh
 • :hug2m:
  Hug2m
  Hug2m
 • :cowboynight:
  Cowboynight
  Cowboynight
 • :teaparty:
  Teaparty
  Teaparty
 • :wc1:
  Wc1
  Wc1
 • :needmorecomments:
  Needmorecomments
  Needmorecomments
 • :fiesta:
  Fiesta
  Fiesta
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :girl7:
  Girl7
  Girl7
 • :bubble:
  Bubble
  Bubble
 • :shark:
  Shark
  Shark
 • :hit2:
  Hit2
  Hit2
 • :comeandgetit:
  Comeandgetit
  Comeandgetit
 • :square:
  Square
  Square
 • :kkvastf:
  Kkvastf
  Kkvastf
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :mixpoint:
  Mixpoint
  Mixpoint
 • :encore:
  Encore
  Encore
 • :party2:
  Party2
  Party2
 • :fot0:
  Fot0
  Fot0
 • :birthdaycandle:
  Birthdaycandle
  Birthdaycandle
 • :runaround:
  Runaround
  Runaround
 • :heartshape2:
  Heartshape2
  Heartshape2
 • :clay2:
  Clay2
  Clay2
 • :snoshovelf:
  Snoshovelf
  Snoshovelf
 • :invisible:
  Invisible
  Invisible
 • :dancing3d:
  Dancing3d
  Dancing3d
 • :drwho:
  Drwho
  Drwho
 • :youarecute:
  Youarecute
  Youarecute
 • :nopoints:
  Nopoints
  Nopoints
 • :flirty3:
  Flirty3
  Flirty3
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :queen:
  Queen
  Queen
 • :gunner:
  Gunner
  Gunner
 • :cavitysearch:
  Cavitysearch
  Cavitysearch
 • :singoalla:
  Singoalla
  Singoalla
 • :hug1s:
  Hug1s
  Hug1s
 • :countsheep:
  Countsheep
  Countsheep
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :loveshower:
  Loveshower
  Loveshower
 • :warrior:
  Warrior
  Warrior
 • :multistars:
  Multistars
  Multistars
 • :feedplanet:
  Feedplanet
  Feedplanet
 • :pirates:
  Pirates
  Pirates
 • :girl3:
  Girl3
  Girl3
 • :bubba:
  Bubba
  Bubba
 • :selfscared:
  Selfscared
  Selfscared
 • :hit1:
  Hit1
  Hit1
 • :comcoffee:
  Comcoffee
  Comcoffee
 • :spring:
  Spring
  Spring
 • :kissykissy:
  Kissykissy
  Kissykissy
 • :doden:
  Doden
  Doden
 • :trapper:
  Trapper
  Trapper
 • :missing:
  Missing
  Missing
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :party1:
  Party1
  Party1
 • :foof:
  Foof
  Foof
 • :bigsmile1:
  Bigsmile1
  Bigsmile1
 • :ruminating:
  Ruminating
  Ruminating
 • :hearted:
  Hearted
  Hearted
 • :clappp:
  Clappp
  Clappp
 • :sneezing:
  Sneezing
  Sneezing
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :danceveild:
  Danceveild
  Danceveild
 • :drunkkk:
  Drunkkk
  Drunkkk
 • :yodel:
  Yodel
  Yodel
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :flirty2:
  Flirty2
  Flirty2
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :quasimodo:
  Quasimodo
  Quasimodo
 • :gts2:
  Gts2
  Gts2
 • :cauldron:
  Cauldron
  Cauldron
 • :singing1:
  Singing1
  Singing1
 • :hug1:
  Hug1
  Hug1
 • :copyright:
  Copyright
  Copyright
 • :tantrum:
  Tantrum
  Tantrum
 • :loosingit:
  Loosingit
  Loosingit
 • :walkplank:
  Walkplank
  Walkplank
 • :mosquitohit:
  Mosquitohit
  Mosquitohit
 • :feedbirds:
  Feedbirds
  Feedbirds
 • :pinsklip:
  Pinsklip
  Pinsklip
 • :girl1:
  Girl1
  Girl1
 • :brodkavelarg:
  Brodkavelarg
  Brodkavelarg
 • :screaming:
  Screaming
  Screaming
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :coloreyes:
  Coloreyes
  Coloreyes
 • :splumfairy:
  Splumfairy
  Splumfairy
 • :kissfrog:
  Kissfrog
  Kissfrog
 • :dj:
  Dj
  Dj
 • :towelf:
  Towelf
  Towelf
 • :memymonky:
  Memymonky
  Memymonky
 • :electricangle:
  Electricangle
  Electricangle
 • :partu3:
  Partu3
  Partu3
 • :flyin:
  Flyin
  Flyin
 • :bigmile2:
  Bigmile2
  Bigmile2
 • :rotate:
  Rotate
  Rotate
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :sneaking:
  Sneaking
  Sneaking
 • :inloveee:
  Inloveee
  Inloveee
 • :dancehula:
  Dancehula
  Dancehula
 • :drummer:
  Drummer
  Drummer
 • :yesw:
  Yesw
  Yesw
 • :nobrain:
  Nobrain
  Nobrain
 • :flirty1:
  Flirty1
  Flirty1
 • :baby2:
  Baby2
  Baby2
 • :pya:
  Pya
  Pya
 • :greenhat:
  Greenhat
  Greenhat
 • :cathug:
  Cathug
  Cathug
 • :sigh:
  Sigh
  Sigh
 • :howdy:
  Howdy
  Howdy
 • :copy:
  Copy
  Copy
 • :syellow1:
  Syellow1
  Syellow1
 • :looky:
  Looky
  Looky
 • :waiting3:
  Waiting3
  Waiting3
 • :mosquito:
  Mosquito
  Mosquito
 • :farty:
  Farty
  Farty
 • :pinocchio:
  Pinocchio
  Pinocchio
 • :giraffe:
  Giraffe
  Giraffe
 • :brain:
  Brain
  Brain
 • :score:
  Score
  Score
 • :hippie1:
  Hippie1
  Hippie1
 • :coffee3:
  Coffee3
  Coffee3
 • :spin2:
  Spin2
  Spin2
 • :kickme:
  Kickme
  Kickme
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :toppoints:
  Toppoints
  Toppoints
 • :mechbull:
  Mechbull
  Mechbull
 • :electric:
  Electric
  Electric
 • :paratroopers:
  Paratroopers
  Paratroopers
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :bigbed:
  Bigbed
  Bigbed
 • :roseg:
  Roseg
  Roseg
 • :happys:
  Happys
  Happys
 • :chock:
  Chock
  Chock
 • :snapout:
  Snapout
  Snapout
 • :indyjone:
  Indyjone
  Indyjone
 • :cuttintree:
  Cuttintree
  Cuttintree
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :no2:
  No2
  No2
 • :flexibel:
  Flexibel
  Flexibel
 • :babies:
  Babies
  Babies
 • :puppykisses:
  Puppykisses
  Puppykisses
 • :goodsigh1:
  Goodsigh1
  Goodsigh1
 • :captaiiin:
  Captaiiin
  Captaiiin
 • :shyyy:
  Shyyy
  Shyyy
 • :hostlove1:
  Hostlove1
  Hostlove1
 • :consoling:
  Consoling
  Consoling
 • :sword:
  Sword
  Sword
 • :lollipop1:
  Lollipop1
  Lollipop1
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :morning:
  Morning
  Morning
 • :fan:
  Fan
  Fan
 • :pinkglasses:
  Pinkglasses
  Pinkglasses
 • :giggleee:
  Giggleee
  Giggleee
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :scolding:
  Scolding
  Scolding
 • :hiding:
  Hiding
  Hiding
 • :coffee1:
  Coffee1
  Coffee1
 • :speechless:
  Speechless
  Speechless
 • :kickedout:
  Kickedout
  Kickedout
 • :disco:
  Disco
  Disco
 • :mc:
  Mc
  Mc
 • :elder:
  Elder
  Elder
 • :painting:
  Painting
  Painting
 • :fly1:
  Fly1
  Fly1
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :happybirthday:
  Happybirthday
  Happybirthday
 • :chillpill:
  Chillpill
  Chillpill
 • :smoking:
  Smoking
  Smoking
 • :imok:
  Imok
  Imok
 • :cupid:
  Cupid
  Cupid
 • :toalite:
  Toalite
  Toalite
 • :dreamy:
  Dreamy
  Dreamy
 • :yaya:
  Yaya
  Yaya
 • :no1:
  No1
  No1
 • :flabbergasted:
  Flabbergasted
  Flabbergasted
 • :aquarium2:
  Aquarium2
  Aquarium2
 • :puppet:
  Puppet
  Puppet
 • :goodnight:
  Goodnight
  Goodnight
 • :cancers:
  Cancers
  Cancers
 • :shower:
  Shower
  Shower
 • :horseriding:
  Horseriding
  Horseriding
 • :congratualtions:
  Congratualtions
  Congratualtions
 • :superhero2:
  Superhero2
  Superhero2
 • :liberty:
  Liberty
  Liberty
 • :umbrella:
  Umbrella
  Umbrella
 • :mooni:
  Mooni
  Mooni
 • :fallenfrombike:
  Fallenfrombike
  Fallenfrombike
 • :pillowtalk:
  Pillowtalk
  Pillowtalk
 • :giggle2:
  Giggle2
  Giggle2
 • :bouquet:
  Bouquet
  Bouquet
 • :school:
  School
  School
 • :hi5:
  Hi5
  Hi5
 • :clownhi:
  Clownhi
  Clownhi
 • :sorryyy:
  Sorryyy
  Sorryyy
 • :jumpearth:
  Jumpearth
  Jumpearth
 • :diiid:
  Diiid
  Diiid
 • :matchbox:
  Matchbox
  Matchbox
 • :einstein2:
  Einstein2
  Einstein2
 • :out:
  Out
  Out
 • :flowersmell:
  Flowersmell
  Flowersmell
 • :bedbug1:
  Bedbug1
  Bedbug1
 • :romantic:
  Romantic
  Romantic
 • :hangin:
  Hangin
  Hangin
 • :cheerleader1:
  Cheerleader1
  Cheerleader1
 • :sleigh:
  Sleigh
  Sleigh
 • :ignore:
  Ignore
  Ignore
 • :cuckoo:
  Cuckoo
  Cuckoo
 • :thickhai:
  Thickhai
  Thickhai
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :writing1:
  Writing1
  Writing1
 • :nitenite:
  Nitenite
  Nitenite
 • :finge:
  Finge
  Finge
 • :applevorm:
  Applevorm
  Applevorm
 • :prispall:
  Prispall
  Prispall
 • :goodluck:
  Goodluck
  Goodluck
 • :camel:
  Camel
  Camel
 • :shopping:
  Shopping
  Shopping
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :computertired:
  Computertired
  Computertired
 • :sunnn:
  Sunnn
  Sunnn
 • :laugh333:
  Laugh333
  Laugh333
 • :umbrela:
  Umbrela
  Umbrela
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fall:
  Fall
  Fall
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :getwell:
  Getwell
  Getwell
 • :boredd:
  Boredd
  Boredd
 • :scary:
  Scary
  Scary
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :cloud:
  Cloud
  Cloud
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :diggin:
  Diggin
  Diggin
 • :matador:
  Matador
  Matador
 • :eating3:
  Eating3
  Eating3
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :flowerrr:
  Flowerrr
  Flowerrr
 • :batsmiley:
  Batsmiley
  Batsmiley
 • :rolling:
  Rolling
  Rolling
 • :handssmiley:
  Handssmiley
  Handssmiley
 • :checkemail:
  Checkemail
  Checkemail
 • :sleepppp:
  Sleepppp
  Sleepppp
 • :icecube:
  Icecube
  Icecube
 • :cryyy:
  Cryyy
  Cryyy
 • :thankyou:
  Thankyou
  Thankyou
 • :woodcutter:
  Woodcutter
  Woodcutter
 • :nitemare:
  Nitemare
  Nitemare
 • :figure:
  Figure
  Figure
 • :annoying:
  Annoying
  Annoying
 • :princessss:
  Princessss
  Princessss
 • :goldstar:
  Goldstar
  Goldstar
 • :cakeee:
  Cakeee
  Cakeee
 • :sherlock:
  Sherlock
  Sherlock
 • :hopa:
  Hopa
  Hopa
 • :computerlosy:
  Computerlosy
  Computerlosy
 • :sumo:
  Sumo
  Sumo
 • :laugh222:
  Laugh222
  Laugh222
 • :drawing:
  Drawing
  Drawing
 • :twoinone:
  Twoinone
  Twoinone
 • :moodswing:
  Moodswing
  Moodswing
 • :fairy:
  Fairy
  Fairy
 • :pick:
  Pick
  Pick
 • :gatu:
  Gatu
  Gatu
 • :bliss:
  Bliss
  Bliss
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :hello2:
  Hello2
  Hello2
 • :closedtime:
  Closedtime
  Closedtime
 • :songs:
  Songs
  Songs
 • :jeevessmiley:
  Jeevessmiley
  Jeevessmiley
 • :desert:
  Desert
  Desert
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :eating1:
  Eating1
  Eating1
 • :offtobed:
  Offtobed
  Offtobed
 • :flirty7:
  Flirty7
  Flirty7
 • :bathe:
  Bathe
  Bathe
 • :rolleye:
  Rolleye
  Rolleye
 • :hamburgers:
  Hamburgers
  Hamburgers
 • :chat:
  Chat
  Chat
 • :skullll:
  Skullll
  Skullll
 • :huhhh:
  Huhhh
  Huhhh
 • :crybaby:
  Crybaby
  Crybaby
 • :terrorist:
  Terrorist
  Terrorist
 • :wetkiss:
  Wetkiss
  Wetkiss
 • :newyear:
  Newyear
  Newyear
 • :fightings:
  Fightings
  Fightings
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :pregn:
  Pregn
  Pregn
 • :goldmedalist:
  Goldmedalist
  Goldmedalist
 • :byeee:
  Byeee
  Byeee
 • :sheep3:
  Sheep3
  Sheep3
 • :homesick:
  Homesick
  Homesick
 • :computerhit:
  Computerhit
  Computerhit
 • :stopsign:
  Stopsign
  Stopsign
 • :kvasthexa:
  Kvasthexa
  Kvasthexa
 • :down:
  Down
  Down
 • :twister:
  Twister
  Twister
 • :money2:
  Money2
  Money2
 • :explanation:
  Explanation
  Explanation
 • :pfft2:
  Pfft2
  Pfft2
 • :gargle:
  Gargle
  Gargle
 • :blackwings:
  Blackwings
  Blackwings
 • :samvete:
  Samvete
  Samvete
 • :hehaha:
  Hehaha
  Hehaha
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :solider:
  Solider
  Solider
 • :jazzysax:
  Jazzysax
  Jazzysax
 • :delete2:
  Delete2
  Delete2
 • :marshmallow:
  Marshmallow
  Marshmallow
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :officeee:
  Officeee
  Officeee
 • :flirty6:
  Flirty6
  Flirty6
 • :baseballcap:
  Baseballcap
  Baseballcap
 • :rockingchair:
  Rockingchair
  Rockingchair
 • :hallcandy1:
  Hallcandy1
  Hallcandy1
 • :chase2:
  Chase2
  Chase2
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :hug333:
  Hug333
  Hug333
 • :crocodile:
  Crocodile
  Crocodile
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :wedgietariant:
  Wedgietariant
  Wedgietariant
 • :newspaper:
  Newspaper
  Newspaper
 • :fight1:
  Fight1
  Fight1
 • :alarmed:
  Alarmed
  Alarmed
 • :potter:
  Potter
  Potter
 • :girlpower:
  Girlpower
  Girlpower
 • :bunny:
  Bunny
  Bunny
 • :sheep1:
  Sheep1
  Sheep1
 • :holycow:
  Holycow
  Holycow
 • :computerfight:
  Computerfight
  Computerfight
 • :starplucker:
  Starplucker
  Starplucker
 • :kumbaya:
  Kumbaya
  Kumbaya
 • :dontno:
  Dontno
  Dontno
 • :tumble:
  Tumble
  Tumble
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :evilangle:
  Evilangle
  Evilangle
 • :pfft1:
  Pfft1
  Pfft1
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :blackeye2:
  Blackeye2
  Blackeye2
 • :saddd:
  Saddd
  Saddd
 • :hedidit:
  Hedidit
  Hedidit
 • :climbing:
  Climbing
  Climbing
 • :soccerrr:
  Soccerrr
  Soccerrr
 • :jazzy:
  Jazzy
  Jazzy
 • :delete:
  Delete
  Delete
 • :makeupup:
  Makeupup
  Makeupup
 • :earth:
  Earth
  Earth
 • :zombi:
  Zombi
  Zombi
 • :nuts:
  Nuts
  Nuts
 • :flirty5:
  Flirty5
  Flirty5
 • :banned2:
  Banned2
  Banned2
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :hahaaa:
  Hahaaa
  Hahaaa
 • :chase1:
  Chase1
  Chase1
 • :skate:
  Skate
  Skate
 • :hug222:
  Hug222
  Hug222
 • :cowhi:
  Cowhi
  Cowhi
 • :teehee2:
  Teehee2
  Teehee2
 • Soccer
 • :animaatjes-supporte
  Animaatjes Supporters 09971
  Animaatjes Supporters 09971
 • :juveflag:
  Juveflag
  Juveflag
 • :005:
  005
  005
 • :holland:
  Holland
  Holland
 • :roso:
  Roso
  Roso
 • :Chelsea:
  Chelsea
  Chelsea
 • :Olympic:
  Olympic
  Olympic
 • :anim:
  Anim
  Anim
 • :Juveee:
  Juveee
  Juveee
 • :004:
  004
  004
 • :halamadrid:
  Halamadrid
  Halamadrid
 • :Rome:
  Rome
  Rome
 • :celtic:
  Celtic
  Celtic
 • :nmanutd:
  Nmanutd
  Nmanutd
 • :AC-Milan:
  AC Milan
  AC Milan
 • :Italy:
  Italy
  Italy
 • :003:
  003
  003
 • :German:
  German
  German
 • :Romaa:
  Romaa
  Romaa
 • :Catania:
  Catania
  Catania
 • :Ned:
  Ned
  Ned
 • :010:
  010
  010
 • :Italia:
  Italia
  Italia
 • :002:
  002
  002
 • :Genoa:
  Genoa
  Genoa
 • :Roma:
  Roma
  Roma
 • :br:
  Br
  Br
 • :nbarca:
  Nbarca
  Nbarca
 • :09:
  09
  09
 • :ital:
  Ital
  Ital
 • :Zidane:
  Zidane
  Zidane
 • :France:
  France
  France
 • :redyel:
  Redyel
  Redyel
 • :Blogna:
  Blogna
  Blogna
 • :Napoli:
  Napoli
  Napoli
 • :008 (1):
  008 (1)
  008 (1)
 • :Ita:
  Ita
  Ita
 • :worldcup:
  Worldcup
  Worldcup
 • :Fiorentina:
  Fiorentina
  Fiorentina
 • :RealMadrid:
  RealMadrid
  RealMadrid
 • :Barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :Milan:
  Milan
  Milan
 • :007:
  007
  007
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :Wberm:
  Wberm
  Wberm
 • :Fior:
  Fior
  Fior
 • :Psg2:
  Psg2
  Psg2
 • :Barca:
  Barca
  Barca
 • :ManUtd:
  ManUtd
  ManUtd
 • :007 (3):
  007 (3)
  007 (3)
 • :Interna:
  Interna
  Interna
 • :udinese:
  Udinese
  Udinese
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :PSG:
  PSG
  PSG
 • :ASRoma:
  ASRoma
  ASRoma
 • :Lazio:
  Lazio
  Lazio
 • :007 (2):
  007 (2)
  007 (2)
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :SSlazio:
  SSlazio
  SSlazio
 • :englandcheering:
  Englandcheering
  Englandcheering
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :arsenal3:
  Arsenal3
  Arsenal3
 • :Juventuss:
  Juventuss
  Juventuss
 • :006:
  006
  006
 • :Hooraa:
  Hooraa
  Hooraa
 • :Spain:
  Spain
  Spain
 • :England:
  England
  England
 • :Paris:
  Paris
  Paris
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :Juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :06:
  06
  06
 • :hollanda:
  Hollanda
  Hollanda
 • :Smilebb (51):
  Smilebb (51)
  Smilebb (51)
 • :Deutschland:
  Deutschland
  Deutschland
 • :Palermo:
  Palermo
  Palermo
 • Standard
 • :gamer:
  Gamer
  Gamer
 • :bigeye:
  Bigeye
  Bigeye
 • :shy5:
  Shy5
  Shy5
 • :hide:
  Hide
  Hide
 • :bye3:
  Bye3
  Bye3
 • :talk:
  Talk
  Talk
 • :kiss6:
  Kiss6
  Kiss6
 • :confused2:
  Confused2
  Confused2
 • :wheelchair:
  Wheelchair
  Wheelchair
 • :mad9:
  Mad9
  Mad9
 • :death:
  Death
  Death
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :scenic:
  Scenic
  Scenic
 • :happy3:
  Happy3
  Happy3
 • :book4:
  Book4
  Book4
 • :soccer:
  Soccer
  Soccer
 • :jesus:
  Jesus
  Jesus
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :vava3:
  Vava3
  Vava3
 • :love4:
  Love4
  Love4
 • :dance2:
  Dance2
  Dance2
 • :OK:
  OK
  OK
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :ban3:
  Ban3
  Ban3
 • :punk:
  Punk
  Punk
 • :graduate2:
  Graduate2
  Graduate2
 • :bleh2:
  Bleh2
  Bleh2
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :huh3:
  Huh3
  Huh3
 • :chaplin:
  Chaplin
  Chaplin
 • :thumb2:
  Thumb2
  Thumb2
 • :laurelandhardy:
  Laurelandhardy
  Laurelandhardy
 • :cry2:
  Cry2
  Cry2
 • :worthy:
  Worthy
  Worthy
 • :music:
  Music
  Music
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :argue2:
  Argue2
  Argue2
 • :fry:
  Fry
  Fry
 • :beer:
  Beer
  Beer
 • :shy4:
  Shy4
  Shy4
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :bye2:
  Bye2
  Bye2
 • :sweatdrop:
  Sweatdrop
  Sweatdrop
 • :kiss5:
  Kiss5
  Kiss5
 • :compress:
  Compress
  Compress
 • :wha:
  Wha
  Wha
 • :mad8:
  Mad8
  Mad8
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :advice:
  Advice
  Advice
 • :pleasantry:
  Pleasantry
  Pleasantry
 • :sad7:
  Sad7
  Sad7
 • :happy2:
  Happy2
  Happy2
 • :book3:
  Book3
  Book3
 • :smoke5:
  Smoke5
  Smoke5
 • :jawdrop:
  Jawdrop
  Jawdrop
 • :clap:
  Clap
  Clap
 • :vava2:
  Vava2
  Vava2
 • :love3:
  Love3
  Love3
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :office:
  Office
  Office
 • :farmer:
  Farmer
  Farmer
 • :ban2:
  Ban2
  Ban2
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :graduate:
  Graduate
  Graduate
 • :bleh:
  Bleh
  Bleh
 • :sleepy2:
  Sleepy2
  Sleepy2
 • :huh2:
  Huh2
  Huh2
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :laugh6:
  Laugh6
  Laugh6
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :wish:
  Wish
  Wish
 • :mis:
  Mis
  Mis
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :friends2:
  Friends2
  Friends2
 • :batman2:
  Batman2
  Batman2
 • :shy3:
  Shy3
  Shy3
 • :help:
  Help
  Help
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :kiss4:
  Kiss4
  Kiss4
 • :comando:
  Comando
  Comando
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :mad7:
  Mad7
  Mad7
 • :date:
  Date
  Date
 • :adminpower:
  Adminpower
  Adminpower
 • :pirate2:
  Pirate2
  Pirate2
 • :sad6:
  Sad6
  Sad6
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :book2:
  Book2
  Book2
 • :smoke4:
  Smoke4
  Smoke4
 • :iron:
  Iron
  Iron
 • :cigar2:
  Cigar2
  Cigar2
 • :vava:
  Vava
  Vava
 • :love2:
  Love2
  Love2
 • :cry11:
  Cry11
  Cry11
 • :ninja4:
  Ninja4
  Ninja4
 • :eyer4:
  Eyer4
  Eyer4
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :pullup:
  Pullup
  Pullup
 • :glasses:
  Glasses
  Glasses
 • :bike2:
  Bike2
  Bike2
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :chained:
  Chained
  Chained
 • :think3:
  Think3
  Think3
 • :laugh5:
  Laugh5
  Laugh5
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :winner3:
  Winner3
  Winner3
 • :military:
  Military
  Military
 • :dreams:
  Dreams
  Dreams
 • :arab:
  Arab
  Arab
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :batman:
  Batman
  Batman
 • :shy2:
  Shy2
  Shy2
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :butcher:
  Butcher
  Butcher
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :kiss3:
  Kiss3
  Kiss3
 • :cold2:
  Cold2
  Cold2
 • :watsup:
  Watsup
  Watsup
 • :mad6:
  Mad6
  Mad6
 • :dance10:
  Dance10
  Dance10
 • :acid:
  Acid
  Acid
 • :Pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :sad5:
  Sad5
  Sad5
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :book:
  Book
  Book
 • :smoke3:
  Smoke3
  Smoke3
 • :inlove:
  Inlove
  Inlove
 • :cigar:
  Cigar
  Cigar
 • :unknown:
  Unknown
  Unknown
 • :love:
  Love
  Love
 • :cry10:
  Cry10
  Cry10
 • :ninja3:
  Ninja3
  Ninja3
 • :eyer3:
  Eyer3
  Eyer3
 • :balloon:
  Balloon
  Balloon
 • :puk:
  Puk
  Puk
 • :giveup2:
  Giveup2
  Giveup2
 • :bike:
  Bike
  Bike
 • :sleep5:
  Sleep5
  Sleep5
 • :hug4:
  Hug4
  Hug4
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :think2:
  Think2
  Think2
 • :Laugh4:
  Laugh4
  Laugh4
 • :crazyeyes:
  Crazyeyes
  Crazyeyes
 • :winner2:
  Winner2
  Winner2
 • :mad16:
  Mad16
  Mad16
 • :dontnow:
  Dontnow
  Dontnow
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :basket2:
  Basket2
  Basket2
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :harhar:
  Harhar
  Harhar
 • :business:
  Business
  Business
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :wacko2:
  Wacko2
  Wacko2
 • :mad4:
  Mad4
  Mad4
 • :dance9:
  Dance9
  Dance9
 • :pinch:
  Pinch
  Pinch
 • :fol:
  Fol
  Fol
 • :sad4:
  Sad4
  Sad4
 • :gun5:
  Gun5
  Gun5
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :smoke2:
  Smoke2
  Smoke2
 • :indifferent3:
  Indifferent3
  Indifferent3
 • :chieftain:
  Chieftain
  Chieftain
 • :tv2:
  Tv2
  Tv2
 • :lol7:
  Lol7
  Lol7
 • :cry9:
  Cry9
  Cry9
 • :ninja2:
  Ninja2
  Ninja2
 • :eyer2:
  Eyer2
  Eyer2
 • :axe:
  Axe
  Axe
 • :princess:
  Princess
  Princess
 • :giveup:
  Giveup
  Giveup
 • :biggrin6:
  Biggrin6
  Biggrin6
 • :sleep4:
  Sleep4
  Sleep4
 • :hug3:
  Hug3
  Hug3
 • :cartman:
  Cartman
  Cartman
 • :think:
  Think
  Think
 • :laugh3:
  Laugh3
  Laugh3
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :winner1:
  Winner1
  Winner1
 • :mad15:
  Mad15
  Mad15
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :angel3:
  Angel3
  Angel3
 • :basket:
  Basket
  Basket
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :happybd:
  Happybd
  Happybd
 • :brucelee:
  Brucelee
  Brucelee
 • :stop:
  Stop
  Stop
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :mad3:
  Mad3
  Mad3
 • :dance8:
  Dance8
  Dance8
 • :picknose:
  Picknose
  Picknose
 • :flower2:
  Flower2
  Flower2
 • :sad3:
  Sad3
  Sad3
 • :gun4:
  Gun4
  Gun4
 • :boff:
  Boff
  Boff
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :indifferent2:
  Indifferent2
  Indifferent2
 • :cheguevara:
  Cheguevara
  Cheguevara
 • :tv:
  Tv
  Tv
 • :lol6:
  Lol6
  Lol6
 • :cry8:
  Cry8
  Cry8
 • :zip:
  Zip
  Zip
 • :ninja:
  Ninja
  Ninja
 • :eyer:
  Eyer
  Eyer
 • :aussie:
  Aussie
  Aussie
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :girlfeminist:
  Girlfeminist
  Girlfeminist
 • :biggrin5:
  Biggrin5
  Biggrin5
 • :sleep3:
  Sleep3
  Sleep3
 • :hug2:
  Hug2
  Hug2
 • :captain:
  Captain
  Captain
 • :the rock:
  The Rock
  The Rock
 • :laugh2:
  Laugh2
  Laugh2
 • :crash:
  Crash
  Crash
 • :wink4:
  Wink4
  Wink4
 • :mad14:
  Mad14
  Mad14
 • :doc:
  Doc
  Doc
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :bash2:
  Bash2
  Bash2
 • :show:
  Show
  Show
 • :happy9:
  Happy9
  Happy9
 • :brow:
  Brow
  Brow
 • :split:
  Split
  Split
 • :king:
  King
  King
 • :cocktail:
  Cocktail
  Cocktail
 • :victory3:
  Victory3
  Victory3
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :dance7:
  Dance7
  Dance7
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :sad2:
  Sad2
  Sad2
 • :gun3:
  Gun3
  Gun3
 • :boat:
  Boat
  Boat
 • :smile6:
  Smile6
  Smile6
 • :indifferent:
  Indifferent
  Indifferent
 • :chef:
  Chef
  Chef
 • :tooth:
  Tooth
  Tooth
 • :lol5:
  Lol5
  Lol5
 • :cry7:
  Cry7
  Cry7
 • :ym:
  Ym
  Ym
 • :nea3:
  Nea3
  Nea3
 • :euro:
  Euro
  Euro
 • :astro:
  Astro
  Astro
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :gil:
  Gil
  Gil
 • :biggrin4:
  Biggrin4
  Biggrin4
 • :sleep2:
  Sleep2
  Sleep2
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :cap2:
  Cap2
  Cap2
 • :tee:
  Tee
  Tee
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :cowboy:
  Cowboy
  Cowboy
 • :wink3:
  Wink3
  Wink3
 • :mad13:
  Mad13
  Mad13
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :bash:
  Bash
  Bash
 • :shiny:
  Shiny
  Shiny
 • :happy8:
  Happy8
  Happy8
 • :box:
  Box
  Box
 • :spam2:
  Spam2
  Spam2
 • :kick:
  Kick
  Kick
 • :clown2:
  Clown2
  Clown2
 • :victory2:
  Victory2
  Victory2
 • :love8:
  Love8
  Love8
 • :dance6:
  Dance6
  Dance6
 • :pf2:
  Pf2
  Pf2
 • :flex:
  Flex
  Flex
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :gun2:
  Gun2
  Gun2
 • :bluesbrother:
  Bluesbrother
  Bluesbrother
 • :smile5:
  Smile5
  Smile5
 • :Indian:
  Indian
  Indian
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :tongue2:
  Tongue2
  Tongue2
 • :lol4:
  Lol4
  Lol4
 • :cry6:
  Cry6
  Cry6
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :nea2:
  Nea2
  Nea2
 • :electricchair:
  Electricchair
  Electricchair
 • :arrow4:
  Arrow4
  Arrow4
 • :giggle:
  Giggle
  Giggle
 • :biggrin3:
  Biggrin3
  Biggrin3
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :horse:
  Horse
  Horse
 • :cap:
  Cap
  Cap
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :lamo:
  Lamo
  Lamo
 • :cool2:
  Cool2
  Cool2
 • :wink2:
  Wink2
  Wink2
 • :mad12:
  Mad12
  Mad12
 • :director:
  Director
  Director
 • :ala:
  Ala
  Ala
 • :police3:
  Police3
  Police3
 • :barret:
  Barret
  Barret
 • :secret:
  Secret
  Secret
 • :happy7:
  Happy7
  Happy7
 • :bowdown:
  Bowdown
  Bowdown
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :jump3:
  Jump3
  Jump3
 • :clown:
  Clown
  Clown
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :love7:
  Love7
  Love7
 • :dance5:
  Dance5
  Dance5
 • :pf:
  Pf
  Pf
 • :fis:
  Fis
  Fis
 • :rooster:
  Rooster
  Rooster
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :blowup:
  Blowup
  Blowup
 • :smile4:
  Smile4
  Smile4
 • :iloveu:
  Iloveu
  Iloveu
 • :char2:
  Char2
  Char2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :lol3:
  Lol3
  Lol3
 • :cry5:
  Cry5
  Cry5
 • :x:
  X
  X
 • :nea:
  Nea
  Nea
 • :ek2:
  Ek2
  Ek2
 • :arrow3:
  Arrow3
  Arrow3
 • :ghomeishi:
  Ghomeishi
  Ghomeishi
 • :biggrin2:
  Biggrin2
  Biggrin2
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :Hookah:
  Hookah
  Hookah
 • :camberman:
  Camberman
  Camberman
 • :taz:
  Taz
  Taz
 • :kiss8:
  Kiss8
  Kiss8
 • :console:
  Console
  Console
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :mad11:
  Mad11
  Mad11
 • :dev2:
  Dev2
  Dev2
 • :ahah:
  Ahah
  Ahah
 • :police2:
  Police2
  Police2
 • :band:
  Band
  Band
 • :scratch:
  Scratch
  Scratch
 • :happy6:
  Happy6
  Happy6
 • :bored2:
  Bored2
  Bored2
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :jump2:
  Jump2
  Jump2
 • :closed:
  Closed
  Closed
 • :vertag:
  Vertag
  Vertag
 • :love6:
  Love6
  Love6
 • :dance4:
  Dance4
  Dance4
 • :pepsi:
  Pepsi
  Pepsi
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :grenade:
  Grenade
  Grenade
 • :blow:
  Blow
  Blow
 • :smile3:
  Smile3
  Smile3
 • :idea:
  Idea
  Idea
 • :char:
  Char
  Char
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :lol2:
  Lol2
  Lol2
 • :cry4:
  Cry4
  Cry4
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :music3:
  Music3
  Music3
 • :ek:
  Ek
  Ek
 • :arrow2:
  Arrow2
  Arrow2
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :hmmm:
  Hmmm
  Hmmm
 • :bye4:
  Bye4
  Bye4
 • :tango:
  Tango
  Tango
 • :kiss7:
  Kiss7
  Kiss7
 • :confused3:
  Confused3
  Confused3
 • :wild:
  Wild
  Wild
 • :mad10:
  Mad10
  Mad10
 • :dev:
  Dev
  Dev
 • :aggressive:
  Aggressive
  Aggressive
 • :police:
  Police
  Police
 • :scotsman:
  Scotsman
  Scotsman
 • :happy5:
  Happy5
  Happy5
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :sofa:
  Sofa
  Sofa
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :cleopatra:
  Cleopatra
  Cleopatra
 • :vava4:
  Vava4
  Vava4
 • :love5:
  Love5
  Love5
 • :dance3:
  Dance3
  Dance3
 • :omg:
  Omg
  Omg
 • :fart2:
  Fart2
  Fart2
 • :ban4:
  Ban4
  Ban4
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :greeting:
  Greeting
  Greeting
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :smile2:
  Smile2
  Smile2
 • :hung:
  Hung
  Hung
 • :chaplin2:
  Chaplin2
  Chaplin2
 • :thumb3:
  Thumb3
  Thumb3
 • :locked:
  Locked
  Locked
 • :cry3:
  Cry3
  Cry3
 • :worthy2:
  Worthy2
  Worthy2
 • :music2:
  Music2
  Music2
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :arrow:
  Arrow
  Arrow